İTO’DA DEĞİŞİM ZAMANI

Son yıllarda Türkiye ekonomisi büyük bir türbülanstan geçiyor. Üst üste verilen yanlış kararlarla ülkemizde yaşayan her bir vatandaş gibi, ticaret erbabının da yıllarca çalışarak, alın teri dökerek sahip olduğu değerler eriyip gidiyor. Şirketler küçülüyor, kredi sarmalına düşüyor, borçlarını ödeyemez hale geliyor veya kapanıyor. Tüccar sattığını yerine koyamaz duruma düşürülüyor. Tüm bunlar olup biterken Avrupa’nın en büyük sivil toplum örgütü olan İTO sesini çıkarmıyor, çıkaramıyor. Kişisel ikbal ve menfaate dayalı ilişkiler nedeniyle ticaret dünyasının ve ülke ekonomisinin haklarını savunmuyor.

Biz İTO’da Değişim Grubu olarak diyoruz ki:

  • Bir an önce odamızda ticaret dünyasının gerçek temsilcileri yerlerini almalıdır.

  • Odamız bir an önce liyakat temelli, özgür bir yönetime kavuşmalıdır.

  • İTO her bir üyesi için adil, eşit ve şeffaf bir oda haline getirilmelidir.

  • Üye şirketlerin desteklenmesi, ticaret hacminin büyümesi ve insanlarımızın refahının artırılması için İTO’da iş bilir bir ekip yönetime gelmelidir.

  • KGF dahil çeşitli uygun kredi imkanlarına erişim başta olmak üzere, odamızın, ülkemizin ve devletimizin imkanları adil, şeffaf ve eşitlikçi bir anlayışla tüm üyelerimize kullandırılmalıdır.

  • Odamız serbest ticareti kısıtlayan ya da daraltan her türlü iç ve dış gelişmelere karşı aktif hale getirilmeli; şehrimiz tüm Avrasya bölgesindeki en yoğun ticari merkez konumuna yükseltilmelidir.

  • Odamız hem tüm komşularımızla hem yakın coğrafyamızla ve hem de tüm dünya ile ticari bağlarımızı güçlendirecek mekanizmalarda ana motor güç haline getirilmeli; bunun için odamızın dış ticaret kadroları geliştirilmelidir.

  • İstanbul’u ticaretin yanı sıra, hizmet sektörünün, turizmin, sağlık sektörünün, inovasyonun ve yüksek teknoloji yatırımlarının üssü haline getirecek tüm atılımlar odamızın ve üniversitemizin inisiyatifinde geliştirilmelidir.

  • Odamız bünyesinde bir ihtiyaç destek fonu kurularak dara düşen üyelerimize can simidi olunmalıdır. Bu tür imkanlar sadece belli bir azınlık grubuna değil, tüm ihtiyaç sahibi üyelerimize adil, eşit ve şeffaf biçimde kullandırılmalıdır.

  • Odamız, kamu kurumları ve kadrolarıyla girmiş olduğu emir alan - emir veren ilişkisinden çıkarılıp, seçilmiş bağımsız bir sivil ve ekonomik güç olmanın verdiği yüksek temsil gücüyle yönetilmeli; üyelerinin iş hacmini büyütmek için karar vericilerle aynı göz hizasında çalışan ve üyelerinin haklarını koruyan bir yönetim anlayışına kavuşturulmalıdır.

Her gün ayakta kalma mücadelesi veren dürüst ve saygın ticaret insanları olarak sırt sırta verirsek tüm bunları kolaylıkla gerçekleştirebiliriz. Bunları gerçekleştirdiğimizde ise hem şirketlerimiz hem şehrimiz ve hem de ülkemiz çok daha güçlü hale gelir.

İşte tüm bu amaçlar için İTO’da değişim şarttır.

Bu hedefler için İTO’da Değişim Grubu olarak oylarınıza talibiz. İnanıyoruz ki, İTO’da değişimin zamanı geldi. Ve inanıyoruz ki İstanbul’un üretken ticaret insanları olarak sizler bu güçtesiniz. Sizler 9 Kasım Çarşamba günü sandıklarda buluşacak ve oylarınızla değişimi başaracaksınız.

Başvuru Formu
Yükleniyor...